พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 35 ผู้อ่านทั้งหมด

ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ผู้กู้ร่วม

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจากมาตรการ LTV มีผลบังคับใช้ และได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ร่วมที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ให้ได้รับสินเชื่อตามความเหมาะสมมากขึ้น ธปท. จึงพิจารณาผ่อนปรนการนับสัญญากรณีกู้ร่วม โดยถ้าผู้กู้ไม่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ จะผ่อนปรนเสมือนยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้น เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย เพียงแค่ช่วยเหลือกันภายในครอบครัว

 67 ผู้อ่านทั้งหมด

ภาษีที่ดิน

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 บังคับใช้ 1 ม.ค. 2563 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อเกษตรกรรม
– เพดานจัดเก็บ 0.15%
– ต่ำสุด 0.01% หากมูลค่า <75 ลบ. 
*ได้รับยกเว้น หาก <50 ลบ. และยกเว้น 3 ปีแรกทุกระดับราคา
……………………………

2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย
– เพดานจัดเก็บ 0.3%
– ต่ำสุด 0.02% หากมูลค่า <50 ลบ.
*ได้รับยกเว้น หาก <50 ลบ.กรณีเป็นเจ้าของและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และยกเว้น <10 ลบ. กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน
……………………………

3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์นอกเหนือจากข้อ 1,2 (พาณิชย์)
– เพดานจัดเก็บ 1.2%
– ต่ำสุด 0.3% หากมูลค่า <50 ลบ.
……………………………

4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
เก็บภาษีต่ำสุด 0.3% หากไม่พัฒนา 3 ปีติดต่อกัน เก็บเพิ่ม 0.3% โดยมีเพดานภาษีรวม 3%
.
แล้วผลกระทบต่อผู้ประกอบการอสังหาฯ จะเกิดอะไรบ้าง

(+) ลดการเก็งกำไรของราคาที่ดิน ซึ่งจะเป็นบวกต่อความสามารถทำกำไรในอนาคต รวมถึงมีทางเลือกในการหาทำเลใหม่ๆมาพัฒนาโครงการมากขึ้น

(0) ปัจจุบัน ผู้ประกอบการมักไม่สะสม Land bank ไว้นาน ส่วนใหญ่ซื้อแล้วจะทำโครงการทันที หรือภายใน 1-2 ปี

(0) ที่ดินของเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยหลังหลักมีกรณีที่ได้รับการยกเว้น จึงคาดกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคไม่มากนัก

(-)ต้นทุนการพัฒนาโครงการสูงขึ้น จากที่ดินระหว่างก่อสร้าง และสต็อกสร้างเสร็จพร้อมขาย (Inventory) ที่ถูกเก็บภาษีในลักษณะเชิงพาณิชย์
.
อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าสามารถผลักภาระไปยังผู้บริโภค โดยการปรับขึ้นราคาขายได้ รวมถึงมีการบรรเทา กรณีภาษีใหม่สูงกว่าภาษีเดิม
.
ใน 3 ปีแรก โดยจ่ายเพิ่มปีที่1 25%, ปีที่2 50%, ปีที่3 75%

ข้อมูลจาก เพจ    Finansia Syrus Securities

 

 138 ผู้อ่านทั้งหมด